LİDYA
“ALTIN ÜLKE”

ULUSLARARASI KATILIMLI
ALTIN, KUYUMCULUK VE GEMOLOJİ
SEMPOZYUMU

9-10-11 / Ekim / 2015/Salihli

Kıymetli Akademisyenler ve Sektörün Değerli Temsilcileri,

İlçemizin 5 km. batısında bulunan Lidya Krallığının Başkenti Sardes (Sart), M.Ö. 7 ile 5. yüzyıllarda hem Anadolu’nun hem de antik dünyanın gemoloji ve kuyumculuk merkeziydi. Sardes, tarihi kaynaklarda güç, servet, zenginlik ve hatta cömertliği ile efsaneleşmişti.

Bugün, iletişimden uzay teknolojisine sağlık sektöründen paha biçilmez sanat eserlerine her alanda yerini alan altının Salihli’deki serüveni M.Ö. 7. yüzyılda, Sart (Paktolos) Çayı ile Bozdağlardan çıkıp Gediz Vadisine akan diğer akarsuların alüvyon yataklarında başlamıştır. Sardes’de, 1910'dan bu yana yürütülen arkeolojik kazılar, Geç Bizans dönemine kadar devam eden kesintisiz bir yerleşimin etkileyici anıtsal kalıntılarını gün ışığına çıkarmakla kalmamış aynı zamanda altın madenciliği ile ilgili önemli veriler de sunmuştur. Ele geçen buluntular içinde altın madenciliği ve kuyumculuk açısından en ilgi çekeni 1968 yılındaki kazılarda tespit edilen altın rafinerisidir.

Lidyalıların Sardes’de başladıkları altın madenciliği beraberinde bazı ilklere de sahne olmuştur. Örneğin, Lidyalılar M.Ö. 7. yüzyılda dünyanın ilk maden paralarını üretmek üzere doğal altın ve gümüş alaşımı olan elektrumu kullanmışlardır. Milattan önce 7. Yüzyılda Lidya Krallığında kullanılan elektrum paralar, sirkülasyonu çok daha yaygın olan ve Kral Kroisos (Krezus/Karun) dan sonra Kroiseid olarak anılan saf altın ve gümüş paralarla değiştirdi. Diğer taraftan altının ayar tespitinde kullanılan ve “mihenk taşı” olarak bilinen malzemenin 19.yy sonuna kadar Lidit yani Liyda taşı olarak bilinmesi de aslında bölgenin bu anlamdaki önemini ve liderliğini vurgulamaktadır. Ayrıca bölgenin yalnızca değerli metaller alanında değil, barındırdığı değerli taş yatakları nedeniyle bir gemoloji merkezi haline geldiği de görülmektedir.

Salihli’nin sahip olduğu bu tarihi değerden yola çıkarak, Salihli Belediyesi koordinas-
yonunda altı üniversitenin işbirliği ile “Altın,  Kuyumculuk ve Gemoloji” temalı bir sempozyum tertiplenmiştir. Tarih boyunca; Altın Madenciliği ve Rafinerizasyon, Kuyumculuk ve Gemoloji, Kuyumculukta Tasarım ve Kültürel Miras, Mücevher ve Tezyinatta Soymetaller ve Darphane konu başlıkları altındadüzenlenecek sempozyum ayrıca kuyumculuk sektörüne ışık tutarak farklı tasarımların ortaya çıkmasına ve marka değeri oluşturmasına yönelik yarışma aktiviteleri de içerecektir.

9-10-11 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız bu sempozyumda, ulusal ve uluslararası katılımlarla; üniversiteler, sektör temsilcileri ve takı tasarım sanatçılarının bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Sonuçları itibariyle hem yerel hem de ülke çapında sektöre ve akademik çalışmalara katkıda bulunacağını ümit ettiğimiz sempozyumun çıktıları yayın haline getirilecek ve toplumun tüm kesimlerinin istifadesine sunulacaktır. Bu çalışmamızda, akademik ve sektörel anlamda desteğinizi ve katılımınızı bekler sizi Salihli’de görmekten onur duyacağımızı ifade etmek isterim.

Saygılarımla…
Zeki KAYDA

Belediye Başkanı

 

LYDIA
“LAND OF GOLD”

GOLD, JEWELLERY AND GEMOLOGY SYMPOSIUM
WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

9-10-11 / October/ 2015/Salihli

Dear Distinguished Scholars and Professionals,

Located 5 km west of Salihli, Sardes(Sart), the capital of Lydian kingdom, was the center of jewellery and gemology both in Anatolia and ancient world between 7th. and 5th. centuries B.C. Sardes is renowned in historical accounts for its power, wealth, richness and for its generosity.

Gold, used today in many fields from communication to space technology, from health sector to invaluable artworks, was found in the alluvial bed of the Pactolus River (Sart Çayı) and other streams running from the Tmolus mountains (Bozdağlar) and flowing to Hermus (Gediz) Valley during the 7th century B.C.  Beginning in 1910, archeological excavation in Sardes not only exposed the monumental structures of a continuous settlement going through the Late Byzantine Period, but also presented very important historical data of gold mining. The most striking structure, from the view point of jewellery and gold mining, is the gold refinery discovered in 1968.

The golden resources of the Lydians in Sardes brought other initiatives. For example, the Lydians used electrum, an alloy of gold and silver, to produce the world’s first coins in the 7th century BC. They changed from an electrum currency, which was used only within the Lydian Kingdom, to a pure gold and silver currency which circulated much more widely; these were known as Kroiseids” after King Kroisos (Krezüs / ​Karun). In addition, the method used to determine the content of gold, the “touchstone,” was known as Lidit or “Lydian Stone” until the end of 19th century, which emphasizes the leadership and importance of the region in this regard. Finally, the region was not only a precious metalurgy center, but also a gemology center with its gemstone deposits.

Starting from the historical importance of these resources in Salihli, a symposium on “Gold, Jewellery and Gemology” has been organized in cooperation with six üniversities with the coordination of the Salihli Municipality. Shedding light on gold sector with topics; Gold Mining and Refinerization, Design and Cultural Heritage in Jewellery and Gemology, Noble metals in Ornamentation and Jewellery

and Mint throuhghout history; the symposium will also lead the way for the creation of different designs and emergence of brand value with its competition activities designed for this purpose.

Planned to be held from October 9th to 11th, 2015, the symposium aims to bring universities, private sector representatives and designers on national and international levels. The results of the symposium, which we hope to contribute to the sector and academic works, will be published and submitted for the benefit of all sectors of the society. We await your participation and academic and professional support in this study, and it is my great pleasure and honour to welcome you to Salihli.

Yours Sincerely…
Zeki KAYDA

Mayor of Salihli Municipality

 

 

Altınbaş