Altınbaş

BİLİM KURULU

Prof.Dr. Ayşe Emel GEÇKİNLİ (İstanbul Ticaret Üniversitesi- Mühendislik ve Tasarım fakültesi- Mücevherat Mühendisliği Programı)

Prof Dr. İnci KUYULU ERSOY (Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi-Sanat Tarihi Bölümü)

Prof.Dr. M. Sezai KIRIKOĞLU  (İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

Prof.Dr. Nicholas D. CAHİLL (Wisconsin_Medison Üniversitesi- Sanat Tarihi Bölümü)

Prof. Dr. Yılmaz SAVAŞÇIN (Emekli Akademisyen)

Prof. Dr. Vedat SOMAY

Prof. Dr. Veli SEVİN

Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN

Prof.Dr.Gül Gültekin DEMİR (Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi- Arkeoloji Bölümü)

Assoc. Prof.Dr. Christopher ROOSEVELT (Boston Üniversitesi- Arkeoloji Bölümü-Yüzey Araştırmacısı)

Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir Meslek Yüksekokulu)

Doç.Dr. Haluk SELİM (İstanbul Ticaret Üniversitesi- Mühendislik ve Tasarım fakültesi- Mücevherat Mühendisliği Programı)

Doç.Dr. Harun ÜRER (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Sosyal ve beşeri bilimler Fakültesi- Türk İslam Arkeolojisi Bölüm Başkanı)

Yard. Doç.Dr. Akın ERSOY(Edebiyat Fakültesi- Arkeoloji Bölümü- Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Yard. Doç.Dr.Şebnem PARLADIR (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Sosyal ve beşeri bilimler Fakültesi- Türk İslam Arkeolojisi Bölümü)

Yard. Doç.Dr. Yusuf SEZGİN (Celal Bayar üniversitesi- Fen Edebiyat Fakültesi- Arkeoloji Bölümü)

Ögr. Gör. Altan TÜRE (Arkeolog, tasarımcı,yazar)

Ögr. Gör Elanur GÜNER (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi- Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi - Takı Tasarım Bölümü)

Ögr. Gör Müjgan EROĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir Meslek Yüksekokulu)

Ögr. Gör Pelin DEMİRTAŞ DİKMEN (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi- Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü- Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı)

Öğr. Gör. Elanur GÜNER (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi- M.Y.O. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölüm Başkanı)