Altınbaş

TASARIM WORKSHOP KOMİTESİ / DESIGN WORKSHOP COMMITTEE

Öğr. Gör. M.Altan TÜRE

Mustafa KULA (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Neşem ERTAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Takı Tasarım Grubu (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)